Schone schijn

Verhofstadt is terug; hij heet nu De Croo – alleen God zelf kan dat zo mooi regelen. Terug dus naar politieke akkoorden die dat eigenlijk niet zijn, maar de premier kan wel blijven zitten. En nog een andere gelijkenis: er wordt gul geld uitgegeven: geld dat er is en geld dat er niet is.

Lees het hele artikel

Boerenpsalm

De nieuwe editie van Felix Timmermans’ Boerenpsalm (1935) staat al een aantal weken in de top 10 van de Vlaamse boekenverkoop. Een streekroman, een boerenroman, die we blijkbaar allemaal willen lezen. Hoe vreemd.

Lees het hele artikel

Geen grap

Het is gebeurd. Een senior writer die zich bij de lezers van zijn ‘vooruitstrevende krant’ verontschuldigt voor zijn uitgesproken conservatieve standpunten. Over ons onderwijs, en over wat er moet gebeuren om dat weer op het goede spoor te krijgen. Opvallend is zowel de verrassende pointe (een oproep om Greta Thunberg-gewijs vanaf september scholierenstakingen te organiseren voor goed onderwijs) als de baldadige woordenschat

Lees het hele artikel

Dag Allemaal

Als u, lezer, van de wereld wilt weten dan moet u naast Doorbraak ook nog iets anders lezen. U dacht aan Het Laatste Nieuws en De Tijd – een interessante mix – of aan Business AM – online, zeer goed bezig – of The Economist – degelijk en toch altijd verrassend? Voortreffelijk. Maar vergeet ook Dag Allemaal niet, als u echt wil weten waar het op staat. Ik meen het.

Lees het hele artikel

Draagvlak

Ik herinner mij van heel lang geleden een debat in Terzake waarbij de rol van de moderator extreem beperkt was. Hij zei bij het begin zoals altijd wie er was en waarover het ging, en daartoe beperkte hij zich. Dat was, voor alle duidelijkheid, een bewijs van groot vakmanschap: de twee studiogasten deden het namelijk helemaal zelf. En bovenal: duidelijker kon niet. Wie gekeken had, wist perfect wat er aan de hand was.

Lees het hele artikel

Ongehoorde gedachten

Ik viel van mijn stoel toen ik het las bij filosofe Griet Vandermassen in De Standaard: er bestaat een wetenschappelijk tijdschrift dat Journal of Controversial Ideas heet. Het is een initiatief van filosofen met internationale naam en faam, waarin – hou u vast - wetenschappers ook onder pseudoniem kunnen publiceren. Als ze kwalijke reacties vrezen.

Lees het hele artikel

De mensen

De peiling-conclusie waaraan je bij nadere beschouwing alle andere conclusies kan vastknopen is dat volgens zeven op de tien Vlamingen alleen de overheid moet opdraaien voor de hogere energieprijzen. Nog erger, maar in dezelfde lijn: één op de drie Vlamingen blijkt volstrekt geen probleem te zien in almaar rodere begrotingscijfers. Dat is, denken ze, een zorg van de overheid en niet ons probleem.

Lees het hele artikel

Schijnvertoning met kevers

Het palaver kan niet blijven duren. En een mens moet zijn klassieken kennen. Het is de hoogste tijd voor de (her-)invoering van de Scarlet Letter.

Lees het hele artikel
13 van 49 pagina's Nieuwer Eerder