Opa vertelt

Ik ben één keer uitgestuurd naar oorlogsgebied. Naar Rwanda, in de herfst van 1990. Toen dat land vanuit het grensgebied met Oeganda, werd aangevallen door de ‘rebellen’ van het Front Patriotique Rwandais (FPR), geleid door Paul Kagame. Die dus een jaar of vijf later aan de macht is gekomen. Door de toen nog nauwe band tussen België en zijn ex-kolonies was het op de BRT niet uitzonderlijk dat een Wetstraatjournalist naar Afrika werd gezonden: buitenlandse verslaggeving in ’s lands belang vergde enige binnenlandse politieke ervaring. Het waren nog andere tijden.

Lees het hele artikel

De PvdA en haar onsterfelijke Oude Vormen en Gedachten

Het is maar dat u het weet: Venezuela, Nicaragua, Wit-Rusland, Cuba en Syrië steunen de Russische invasie van Oekraïne

Lees het hele artikel

Klikmoment

Het kan: van alles lezen, horen en zien, maar eigenlijk is er niets nieuws. En toch is er een klik. In het Frans: faire le déclic, het plotse inzicht

Lees het hele artikel

Wat als… ?

Oa maan tante wielekes gâd, ’t woas een kêreke, zeggen ze in Gent. (Voor anderstaligen: als mijn tante wieltjes had gehad, dan was ze een karretje). Het is volkswijsheid om te zeggen dat de gekste veronderstellingen tot de gekste conclusies kunnen leiden, en dat je daar dus mee moet oppassen.

Lees het hele artikel

Weg met Klara

Ik luister geregeld naar Klara. Ik kan mensen die genoeg hebben van het dagelijkse mediagehijg – een toenemende klacht, naar het schijnt – Klara zeer aanbevelen. Leve de hyperbeschaafde vrouwen die ook de moeilijkste namen en termen kunnen uitspreken alsof het om het woord doos ging. Leve de mannen die zich met een zeer licht opgewonden vertwijfeling afvragen of Bach dat nu heeft geschreven voor of na zijn aankomst te Leipzig (in is op Klara een beetje ordinair). Ook als ik die mannen en vrouwen soms in levenden lijve zie, denk ik altijd: het is goed dat er nog mensen bestaan die nooit bezig zijn met eten, drinken, seks, God, geld of andere aardse bezigheden.

Lees het hele artikel

De juist kant van de geschiedenis

In 2013 kreeg ik vanuit de poco-gemeenschap flink wat bagger over mij heen omdat ik in een interview had gezegd dat als ik moest kiezen tussen niet-werkende armen en werkende armen, ik dan toch maar voor de werkende koos, omdat die aantoonbaar meer kans hadden om aan de armoede te ontsnappen. Het was ook een kwestie van moraal, zei ik: wie kan werken, moet werken. En voorts een kwestie van wederkerigheid. Solidariteit van wie werk heeft met wie geen werk heeft, vanzelfsprekend, dat hoort, maar ook het omgekeerde is waar: werklozen horen ook respect te hebben voor wie wel werkt.

Lees het hele artikel

Absurd theater of een kijkje in het hoofd van Tinne

Het zijn rare tijden. Jarenlang zijn het de christendemocraten geweest die erom bekend stonden geen standpunten in te nemen. Hooguit kwam uit christendemocratische mond dat iets enerzijds zus, maar anderzijds zo zat. Wat het onmiskenbare voordeel bood dat ze weliswaar nooit een standpunt hadden, maar wel altijd twee.

Lees het hele artikel

Bangmakerij als wetenschappelijke methode

Ik dacht eerst dat het een goed gevonden grap was. Maar dat is dus niet het geval. De fiscus verwerpt wel degelijk het idee dat de aankoop van een appartement aan onze kust een investering kan zijn. De redenering van de belastingplichtige vennootschap was dat je een pand dat je vandaag koopt, morgen kan verkopen met winst. Winst die wordt belast. Gevolg: je kan vandaag de investeringskosten afschrijven. Niet dus. En tot zover ook de belastingtechnische tekst en uitleg.

Lees het hele artikel
15 van 49 pagina's Nieuwer Eerder