Keep calm and breathe

Maandag (23 januari 2017) vóór de gemeenteraad kreeg ik een foldertje van de Gentse Jongsocialisten met daarop het zinnetje “Keep calm and breathe”.

Lees het hele artikel

Begroting 2017

Weinig nieuws onder de zon over de Gentse begroting 2017. Naar pure paarse traditie worden de reserves stilaan uitgeput (in 2019: nog maar 461.000 euro). En Gent zou Gent niet zijn als het stadspersoneel niet gestaag zou toenemen.

Lees het hele artikel

Oktober recordmaand ArcelorMittal

Soms is nieuws ook goed nieuws… Oktober bleek namelijk weer een recordmaand voor staalreus ArcelorMittal.

Lees het hele artikel

Open VLD, Groen en SP.A geven Tapmaz groen licht om zijn vriendjes(?) centen te geven.

Panorama Gent is een drietalig maandblad: Nederlands, Turks en Bulgaars. Het krijgt subsidies van de Gentse belastingbetaler.

Lees het hele artikel

Ook Gentse burgerinitiatieven in ons-kent-ons-sfeer?

Uit een studie van de Ugent blijkt dat de Gentse burger- en wijkinitiatieven heel vaak niet van de mensen komen ...

Lees het hele artikel

Interpellatie over “Panorama Gent”

Heb dinsdagavond deze “publicatie” gehekeld: we spreken over een drietalig krantje (Nederlands, Turks en Bulgaars) betaald door de belastingbetaler.

Lees het hele artikel

N-VA stemt tegen circulatieplan

Gisteren met de N-VA-fractie in de gemeenteraad tegen het circulatieplan gestemd. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen minder auto’s in de binnenstad!

Lees het hele artikel

Optimacommissie Gent : onnodige heiligverklaring

Ik val met de deur in huis: het werk van de Gentse Optimacommissie mag gezien zijn. Er zijn in consensus aanbevelingen neergeschreven die zullen zorgen voor meer deontologie, meer transparantie, meer en betere stedelijke democratie.

Lees het hele artikel
29 van 47 pagina's Nieuwer Eerder