Het syndroom van De Batselier

De vraag is al even indrukwekkend als het water in de Denderstreek zelf: hoe komt het dat de Vlaamse overheid zo weinig slagkracht heeft? Terwijl efficiënt optreden voor elk politiek niveau van het grootste belang is? De vraag is nog prangender voor al wie denkt dat een verregaande overheveling van bevoegdheden naar de regio’s de oplossing is voor een vastgelopen België. Klopt dat wel? Doen we het zelf beter of even slecht?

Lees het hele artikel

Taxi

Je mag dat in een column naar verluidt nooit doen; ik doe het toch: een grap vertellen. Omdat ik ze niet kan laten liggen. Omdat ze tot het betere werk behoort. Ik moet daar zelf hard mee lachen. Ik hoop van u hetzelfde. Hier gaan we.

Lees het hele artikel

Het eiland

Daar zijn al veel romans over geschreven. Over (meestal Japanse) soldaten die op een verafgelegen eiland jaren na datum niet weten dat de oorlog gedaan is. Zo goed als altijd geloven die dat niet. Als hen verteld wordt dat er intussen ook in andere delen van het land en de wereld van alles is gebeurd, kan hen dat niet overtuigen. En gezien vanuit hun standpunt is dat begrijpelijk: op dat eenzame en afgesloten eiland is inderdaad alles gebleven zoals het was. Ze kunnen probleemloos met hun leven verdergaan.

Lees het hele artikel

Willy en Mieke zijn het helemaal eens

Er zijn van die krantenstukken waarin geen grappen worden verteld, maar waar je toch hard om moet lachen. Als ik u in dat verband een tip mag geven: lees in De Morgen van het voorbije weekeinde het interview met Mieke Vogels en Willy Claes. (Vogels zegt dat Louis Tobback ook gevraagd was voor dat interview, maar hij wou niet. Tobback is altijd al slimmer geweest dan de rest.)

Lees het hele artikel

Zwijgen

Het blijkt een wijsheid van Wittgenstein te zijn: waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen. Ik kan mij daar iets bij voorstellen. Nogal veel eigenlijk. Interessanter is dat ook het omgekeerde waar is – Wittgenstein was een logicus: er bestaan dingen waarover men niet kan/mag zwijgen, waarover men moet spreken. Ook daarbij kan ik mij iets voorstellen.

Lees het hele artikel

Limieten

Het overkomt me nooit, maar het is gebeurd: ik zat tv te kijken en mijn gedachten dwaalden af naar de wiskundeles van meer dan vijftig jaar geleden. Over de limieten. Limieten, weet ik nog, zijn waarden die je wel kan berekenen maar nooit helemaal kan realiseren; je komt wel heel aardig in de buurt. Voor wie nog minder wiskundig talent heeft dan ik: als ik de afstand tussen mij en de muur telkens met de helft verklein zal ik nooit tegen de muur botsen, maar ik kom er wel vervaarlijk dichtbij.

Lees het hele artikel

Leve de werkelijkheid

Het was een opvallend moment. Geert Wilders in debat met Rob Jetten, boegbeeld van het links-liberale D66. Wilders heeft nagetrokken dat Jetten, minister van Klimaat in het demissionaire kabinet Rutte, in het voorbije jaar, geheel tegen Jettens eigen credo in, een flink aantal keer met het vliegtuig heeft gereisd. Jetten antwoordt dat hij de klimaattoeslag op zijn tickets met plezier en overtuiging heeft betaald. Wilders merkt op dat Jetten daar ook het geld voor heeft. En dat is het verschil, voegt hij toe, mijn partij wil dat iedereen nog kan vliegen.

Lees het hele artikel

Nieuw Sociaal Contract

Ik heb het vele keren gedaan voor de VRT: verkiezingsprogramma’s maken. Het eerste was de vinger op de zere plek leggen, proberen te bepalen waar de verkiezingen over gingen. Wanneer je dat doorhad, maakte het programma (bijna) zichzelf. Maar dat diagnostiseren met de vinger is niet eenvoudig.

Lees het hele artikel
3 van 49 pagina's Nieuwer Eerder