Woensdag 26 oktober: infovergadering circulatieplan

IntelliGent Mobiel organiseert op woensdag 26 oktober 2016 om 20 uur in zaal Loods 25 aan de Vissersdijk 1 een infoavond over het circulatieplan. Iedereen van harte welkom!

Lees het hele artikel

Naar het eetfestijn van N-VA Zottegem geweest.

Naar het eetfestijn van N-VA Zottegem geweest, bij mijn goede collega uit het Vlaams Parlement en provinciegenoot Matthias Diependaele.

Lees het hele artikel

Het voortschrijdend geheugen van Termont

Daniel Termont komt na ruim 3 maand eindelijk af met een overzicht per jaar van zijn MIPIM-deelnames in Cannes. En jawel, hij blijkt zich nu plots toch te herinneren op boten te hebben geslapen ...

Lees het hele artikel

Provinciale commissie Optima komt er

Een pluim voor mijn collega en fractieleider in de Provincieraad, Jeroen Lemaitre!

Lees het hele artikel

Optimacommissie: stadsbestuur is zijn boekje te buiten gegaan

Interessante zitting van de commissie gisteren, waarbij een en ander alsmaar duidelijker wordt.

Lees het hele artikel

Het dienstbetoon is terug!

Ik stelde in een interpellatie vast dat het aantal klachten of meldingen van burgers bij burgemeester en schepenen fors toeneemt, zie trouwens het jaarverslag van de ombudsvrouw.

Lees het hele artikel

Circulatieplan: waar blijft de omkadering ?

Nog een half jaar te gaan en het vermaledijde circulatieplan treedt in werking...

Lees het hele artikel

Opening KUL bijgewoond

Het nieuwe academiejaar aan de oudste universiteit van het land, die van Leuven, mee geopend.

Lees het hele artikel
33 van 49 pagina's Nieuwer Eerder