Ik niet

Ik maak me geen illusies. Winnen doe je hier nooit. Wat volgt zal worden genegeerd, weggelachen, … Mijn grote voordeel is dat ik volstrekt ongevoelig ben geworden voor wat men over mij zegt of schrijft. En dus gebruik ik maar mijn eigen Doorbraakcolumn voor een paar ‘ins en outs’ – u zal zien dat die er zijn. En schrijven is leuk.

Lees het hele artikel

Verboden te verbieden

Binnenkort mogen zestien- en zeventienjarigen wel stemmen, maar als ze betrapt worden met een glas port of Martini worden ze gestraft. Dat laatste komt uit een plan van Frank Vandenbroucke, die de strijd tegen alcohol wil opvoeren. En uiteraard – het past helemaal in de geest van de tijd – komt daar een resem verboden aan te pas.

Lees het hele artikel

Taalstrijd

Het hing boven het bord in het vijfde studiejaar: Er is geen andere keuze, ABN is de leuze. Het had puntiger gekund, maar het was de huisvlijt van meester Rijckaert. We spraken toen allemaal dialect, en in de klas schoon Vlaams. Meester Rijckaert maakte daar begin jaren zestig ABN van; ook op de koer, zeg liever ‘speelplaats’, zei hij. En we deden dat.

Lees het hele artikel

De kracht van de werkelijkheid

Er zijn in de politiek van die opvallende vaste altijd weerkerende scenario’s. Eén ervan is dat Bart De Wever een interview geeft en daarin één opvallende gedachte formuleert. Daarna komen er steevast vanuit andere partijen én uit de vaderlandse media (dat is vaak één en hetzelfde) allerlei wilde en totaal overtrokken reacties. Minstens twee, soms zelfs drie weken lang. Daarna is het gewoon wachten op een nieuwe quote.

Lees het hele artikel

Drie miljoen desinformatie

Twee miljoen subsidie van de Vlaamse Regering voor Het Verhaal van Vlaanderen! Vooruit en Groen zijn daarover diep verontwaardigd: ‘Wat kan je voor zorg, kinderopvang of onderwijs al niet doen met twee miljoen?’ Dat is natuurlijk altijd een beetje waar. Bovendien kan je van de VRT verwachten dat ze een corebusiness-programma zelf betalen. Of dient het VRT-belastinggeld alleen om BV-contracten te betalen?

Lees het hele artikel

Minder, minder, minder!

Ik stel voor dat we dat stil houden, maar tot u schrijft thans de voormalige voorzitter van de Kamercommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de Politieke Partijen. Een commissie die openbaar is, maar ik heb nooit iemand op de publieksbanken gezien. Ten onrechte.

Lees het hele artikel

Lichtbak

De feiten zijn verjaard, en dus kan ik gerust bekennen: ik heb één keer in mijn leven geveinsd dat ik ziek was. Eind jaren tachtig, tijdens een zevendaagse studiereis georganiseerd door het Zwitserse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten behoeve van een kransje van Belgische journalisten aan wie het Zwitserse model zou worden uitgelegd. Een interessant, uitzonderlijk model: in de Grondwet staat bijvoorbeeld dat het land geen hoofdstad heeft. En geen meerderheid en oppositie.

Lees het hele artikel

Vertellende apen

Het is een memorabel moment uit de geschiedenis van de televisie: de langste ononderbroken uitzending ooit. Ze duurde maar liefst 134 uur en 45 minuten. Ze liep tussen 16 en 22 juni 2011; in Noorwegen gaat op dat moment van het jaar de zon nauwelijks onder. Er werd haast niet in gesproken, er werd vooral getoond. Beelden van de met fjorden bezaaide Noorse kustlijn, van Bergen in het zuiden tot Kirkenes in het uiterste noorden. Vele uren aan een stuk. Meer dan zestig procent van de Noorse bevolking keek. NRK2 – zeg maar het Noorse Canvas – was, anders dan op alle andere dagen, zes dagen lang ’s lands drukst bekeken zender.

Lees het hele artikel
9 van 49 pagina's Nieuwer Eerder