Actualiteitsdebat Optima

De gemeenteraad van maandag 27 juni 2016 stond volledig in teken van het Optimadossier en de verwarrende communicatie van burgemeester Termont. Hier leest u mijn tussenkomst.


Graag wil ik drie elementen aanbrengen:


1) Ik vraag het ontslag van de burgemeester niet! Hij moet dit zelf weten. Hij wordt gedragen door de meerderheid van deze coalitie en het is aan de coalitie te bepalen of hij nog kan aanblijven of niet. Een ontslag wordt nooit vanuit de oppositie gegenereerd, wel vanuit de meerderheid.


2) Ik wil geen mediatieke operatie “schone handen.” En ook de Dutroux-sfeer hebben we gehad: je kon niet de buurt van een kind komen omdat je misschien wel eens een pedofiel kon zijn. In dit soort redeneringen gaan wij niet mee.

Maar dat betekent niet dat er geen probleem is. Er is wél een probleem! De aanleiding is het faillissement van een kleine bank waarbij de toezichthouder op het eerste gezicht zijn rol perfect heeft gespeeld. Die rol was: ervoor zorgen dat er geen andere banken werden meegetrokken en dat de belastingbetaler er niet voor moest opdraaien.

Ik weet dat er een sociaal passief is van tien miljoen euro. En dat dit kan worden betaald. Voor degenen die er hun geld hebben ondergebracht, is er een garantie dat ze het tot 100.000 euro terug krijgen.


Maar het Optimaverhaal evolueert elke dag. De vraag is: in welke mate kan de Optimabank de andere poten van Optima besmetten? Je kunt je ook vragen stellen over de rol van de mandatarissen / bestuurders / politici...

We zullen wel zien, maar ik zeg: It is none our business! Er zijn andere instanties die zullen oordelen: het gerecht, een parlementaire onderzoekscommissie...

Maar tot mijn verbazing heeft de burgemeester zelf op vrijdagavond deze affaire naar de gemeenteraad gebracht, op het niveau van de gemeenteraad getild...


3) De burgemeester heeft gezegd dat hij onvoorzichtig is geweest en inschattingsfouten heeft gemaakt. Met wie? Waarom? Hoe? Wat heeft hij misdaan waardoor hij zelf zegt dat het inschattingsfout was?

Bij deze ligt een dossier op de tafel van de gemeenteraad dat door de burgemeester zelf is voorgelegd. Met een vraag die je eigenlijk niet kan begrijpen. Want je kan niet zeggen: “Ik sta voor honderd procent recht in mijn schoenen” en tegelijkertijd: “Ik heb inschattingsfouten gemaakt en onvoorzichtigheden begaan”.

In de media heb ik uit de mond van de burgemeester gehoord dat een hedendaags socialistisch burgemeester best afstand neemt van de dingen die de oude socialisten deden. Deze gemeenteraad wordt natuurlijk niet geacht te oordelen en iets te zeggen over wat het juiste socialisme is! We gaan ons als gemeenteraad niet bezig houden met wie de juiste socialistische burgemeester is.

Heel frappant: alle problemen, heeft de burgemeester ook gezegd, zijn de schuld van de N-VA! Wel, ik heb in dit dossier gezwegen tot de burgemeester zei dat dit de schuld van de N-VA is. Hij kon dit “niet hard maken maar hij VOELDE dat”.

Ik kan u zeggen: Termont heeft het probleem zelf veroorzaakt, niet de N-VA. Is het echt de schuld van de N-VA dat de burgemeester voortdurend van verhaallijn verandert?


Hij zei eerst: “Ik ken Piqueur niet”, vervolgens wél. Dat hij “geen vriend is”, vervolgens “een goede vriend” en dan “een zeer goede vriend”. Dit heeft de N-VA toch niet gedaan?

Is het schuld van N-VA dat de burgemeester een Albanees aandoende – ik citeer Het Laatste Nieuws - videoboodschap op Facebook heeft gezet?

Er is sprake geweest, opnieuw aangebracht door de burgemeester zelf, van een klacht voor laster en eerroof. Wij hebben niets gekregen... omdat wij ook niets gezegd hebben! Ik kan er ook niet aan doen dat er eerst “niet op een boot is gezeten”, vervolgens “wel, maar niet op die van Piqueur” en dan “op honderden andere boten.”

De vergelijking met de man van Melle dringt zich op: “Het is niet voor mij, het is voor mijn eenzaamheid”. Trek je de lijn door, dan zegt Termont: “Het was niet voor mij, het was voor de stad”.

Is dat zo? Moet je met vier of vijf schepenen op een boot zitten in Cannes om Gentse vastgoedprojecten te bespreken? Ik weet het niet. Leg het maar uit? Hoe gaat dat? Toon mij alle projecten die u in Cannes voor Gent hebt gerealiseerd!

De burgemeester zei ook dat “de stad enkel draait via het zakenleven.” Het schijnt dat dit niet meer zo is? Of is dat nu net de inschattingsfout?

Maar weet u wat wel normvervaging is? Dat de burgemeester zo maar zonder meer zegt dat hij naar de procureur heeft gebeld om hem “wit te wassen”. Dat is de inschattingsfout! Dat is een gevolg van te lang aan de macht zijn, waarbij je denkt dat je zomaar naar de procureur kunt bellen om hem een briefje te laten schrijven. Hier is duidelijk de scheiding der machten geschonden!

De procureur is niet op de vraag ingegaan, gelukkig! Dus moest er iets anders worden gezocht: de deontologische commissie van de stad Gent! Om wat te doen?

Weet je wat het is: men is op zoek naar een witwasoperatie, maar er is niemand die de zeep wil leveren... Wat we hier meemaken is: te lang aan de macht zijn! Dat creëert normvervaging!

Overigens… In artikel 15 van de regels over de deontologisch commissie staat een termijn om een dossier aanhangig te maken: dat betekent in zomervakantie samenkomen... Wat ons betreft, geen probleem.

Bovendien... Vanuit sommige kringen wordt ook een juridisch bezwaar opgeworpen. Een deontologische commissie zou wettelijk niet bevoegd zijn een uitspraak te doen over schepenen en ook niet over de burgemeester, wel over gemeenteraadsleden.

Die commissie werkt overigens niet. We hebben dat gezien bij de veroordeling van collega Yüksel . Bij monde van Groen is die commissie “te politiek en draait het altijd uit op een spel van meerderheid tegen oppositie.”

We hebben vanavond ook vernomen dat de burgemeester aan de stadssecretaris een lijst heeft bezorgd van zijn ontmoetingen met de heer Jeroen Piqueur. Dat is gewoon een stuk uit de agenda. Dat wil ik niet weten! Al staat daar honderd keer Piqueur: so what? Is dan het grote probleem opgelost?

Wat gaan we in die deontologische commissie dan uitzoeken? En hoever gaan we? Met huiszoekingen? Neen, hoort er niet bij! Inbeslagname? Zal er niet bij zijn! Onderzoek naar zelfverrijking? Dat kan ik niet geloven!

Maar je kunt ook subtielere vragen stellen:

- Is het zo dat in deze stad vastgoedprojecten de zegen kregen als de vergunningen nog niet rond waren? Zo van: “Een vergunning regelen we achteraf wel...” Is het dit?

- Is er inderdaad sprake van een netwerk waardoor je systematisch hetzelfde of hooguit twee architectenbureaus aanspreekt? Zijn er nog andere ondernemingen die in dat netwerk zitten?

Heel merkwaardig: ik ben gebotst op de website van de stad Gent, Dienst Economie, waar nuttige adressen staan. Er stond, en ik leg de nadruk op stond, welgeteld één financial planner op: Optimabank! Dat is heel raar.

Er zijn heel veel financiële planners maar die staan daar niet op! Het ging er vervolgens af en alle financiële planners die erop wilden, moesten het maar zeggen, zei de burgemeester.  Wie heeft dit erop gezet? Waarom moest dit eraf? Als er geen probleem is, laat het dan staan!

Verder moeten we uiteraard ook onderzoek voeren naar de schuld van de N-VA en naar het verschil tussen perceptie en realiteit.

Gaan we dit in die deontologische commissie onderzoeken die niet werkt? Trouwens, de burgemeester heeft na het incident Yüksel zelf aangekondigd dat de commissie hervormd moest worden en dat hij hiervoor het initiatief zou nemen. De fractieleiders zouden op de hoogte worden gebracht. Is dit al gebeurd? Is dit de vlucht vooruit? Ik hoor van alles, maar ik wil het zien... Moeten we aan die vlucht vooruit meedoen? Wij niet!

Overigens, een deontologische commissie werkt in alle sereniteit en achter gesloten deuren. Dit staat toch zo in het reglement. Dat is niet wat wij willen! Tekst en uitleg moet er komen in deze gemeenteraad!

Vandaar mijn besluit met een citaat van Groen: “Wat ons betreft: geen schijnvertoning.” Wij sluiten ons daarbij aan. Wij ook niet, wij echt niet, wij helemaal niet... Onder deze vorm willen wij niet meewerken met een deontologische commissie!

Volgde de repliek van Daniel Termont. Hieronder leest u wat ik hem antwoordde.

Na een emotionele tussenkomst van de burgemeester moet ik toch enkele punten vaststellen:

1) Niemand heeft hem (Termont) gevraagd zichzelf te beschuldigen. Hij heeft fors om zich heen geschopt en gezegd dat het de schuld is van de N-VA en dat hij zou overgaan tot een proces wegens laster en eerroof. Die last heeft hij zichzelf op de schouders gehaald. Dit is niet de schuld van de media, of van de oppositie!

2) Wat mij erg tegen de borst stuit, is dat hij zegt dat hij naar de procureur heeft gemaild, en dus niet heeft gebeld... Wie van ons kan dit zeggen? Dit is niet normaal. Het gerecht dient daar niet voor! Zo werkt het niet. Dat werkt niet op bestelling! Het bevreemdt mij dat mijnheer Termont niet beseft dat dat niet kan...

3) En er zijn antwoorden die serieus rammelen:

- Financiële planner? “Is een publieke lijst” Ja, natuurlijk! Ik heb geen toegang tot geheime lijsten, als die er al zouden zijn... En ik krijg geen antwoord op wie het erop gezet heeft.

- Er zijn dingen waarop hij antwoorden geeft die niemand heeft gevraagd zoals: “Het aanleggen van een register met gesprekpartners.” Wij hoeven dit niet te weten!

- Oppassen met zinnetjes als: “Ik heb niets misdaan! Trouwens, ik ben nooit schepen van Ruimtelijke Ordening geweest”: wat impliceert dat? Hij doet de suggestie dat hij het niet is geweest, maar misschien iemand anders wel?

4) Of het nu om de deontologische commissie gaat of om iets anders… Zij moet niet samenkomen om de nieuwsgierigheid van de burgemeester over zijn eigen schuld of onschuld te bevredigen. Hij heeft zelf gezegd dat hij onvoorzichtig is geweest en een inschattingsfout heeft gemaakt. Waar zit die onvoorzichtigheid dan? Wat is hier aan de hand? Gaat het over iets of over niets?

5) Zo’n commissie – maar dat is mijn persoonlijke inschatting - moet achter gesloten deuren plaats vinden en naar buiten treden met conclusies die gedragen worden.

6) Het is inderdaad waar, mijnheer de burgemeester, dat de oprichting van de deontologische commissie van de Kamer twee jaar heeft geduurd. Maar er is ook een gigantisch verschil: in de Kamer lagen geen dossiers voor; in Gent wel. Een dossier dat door de burgemeester zélf op de agenda is gezet en waar hij zelf naar vraagt, terwijl het vanuit een feitelijkheid komt. Laat ons in alle rust kijken wat er op tafel ligt en nadien oordelen.

Na de schorsing van de gemeenteraad kwamen meerderheid en oppositie overeen dat er een commissie “sui generis” komt met als opdracht “onderzoek voeren naar mogelijke betrokkenheid van mandatarissen van de stad Gent bij activiteiten van de Optimagroep”.


Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Gent, 28 juni 2016


Eerder

De VRT mag zwijgen

Een van de dingen die ik door de jaren heen heb geleerd is dat er in de politiek over waardigheid wordt gesproken als er geen andere argumenten overblijven. Waardigheid is de tweelingzus van populi...

Lees het hele artikel

Ampe vs de Macht

Het is vaak simpel. Er is een Stemtest van de Vlaamse openbare omroep maar die blijkt beperkt tot the powers that be. In een samenleving als de onze moet je dat dan uitgelegd krijgen. Zeker als bli...

Lees het hele artikel

De Tafel van Gert

Journalisten zijn slechte verliezers. Als elk medium hetzelfde interview wil en één omroep gaat ermee lopen, dan wordt fair play opgegeven en spelen alleen corporatisme en eigenbelang. Journalistie...

Lees het hele artikel

Arme Melissa

Met Conner wonnen we aanhang; zonder Conner verloren we er. En dus moet het weer over Conner gaan. Want zolang we het over Conner hebben, kunnen we zwijgen over de begroting en de staatsschuld. Het...

Lees het hele artikel