Eb en vloed (over de koudwatervrees van onze openbare omroep)

Is het niet buitengewoon merkwaardig dat een politievakbond aan de verzamelde politiek vraagt om een probleem te benoemen? Letterlijk: De brave burger werd reeds geruime tijd lastig gevallen, de coronaregels werden genegeerd en deze ‘jongeren’ probeerden ook op het strand (en andere recreatiedomeinen) – zoals in de probleemwijken van bepaalde steden – de baas te spelen… De vakbond wil dat deze ‘jongeren’ eindelijk benoemd worden door de politiek.

Jongeren dus. Die volgens meerdere ooggetuigen in Blankenberge zich zeer hebben misdragen. En toen finaal de politie tussenbeide kwam, gebeurde er wat we zaterdagavond hebben gezien. Zij het toen niet via onze Vlaamse Openbare Omroep. Die was geheel zichzelf: 24 uur te laat, en vooral buitengewoon politiek correct.

Het is zaterdag zeven uur en het Journaal begint met de mededeling dat er een vechtpartij is op het strand van Blankenberge. We gaan rechtstreeks naar… Oostende. Aan de man ter plekke (op dik 20 kilometer dus) wordt gevraagd of hij iets meer weet. Hij antwoordt: neen, eigenlijk niet. Wel geeft hij aan dat er in Blankenberge bij hoogtij te weinig plaats was, en dat ‘enkele heethoofden’ zijn beginnen vechten.

Tijdens de 40 seconden durende interventie is er, op uitzondering van een weinig- of nietszeggend beeld van een politieauto op de Blankenbergse dijk, GEEN beeld van wat daar gebeurd is. Terwijl nieuwssites en sociale media al minstens een half uur eindeloos vaak de beelden tonen. VRTnws had ze dus letterlijk voor het grijpen. Maar neen dus.. Te polariserend? Te confronterend? Of gewoon te lui? Of – hou u vast, want dat zal allicht het antwoord zijn van de meesmuilende ombudsman - moesten de beelden eerst nog op hun authenticiteit worden gecheckt?

Opvallend. Men is ook gaan kijken in het station van Oostende, men is zelfs meegereden met de trein vanuit Brussel. Wat blijkt? In de trein zit er niet veel volk. ‘Dankzij de extra treinen valt het mee,’ wordt letterlijk gezegd. In het licht van wat gezegd wordt in het Journaal van de dag nadien is dat interessant (zie verder).

En voor de volledigheid. Helemaal aan het eind van het journaal worden de headlines nog eens herhaald. Dan is er sprake van relletjes, let u vooral op het verkleinwoord. En er is BEELD ! Wel VIJF seconden: een longshot waarbij je ziet dat er in de verte iets gebeurt…

Het VRT-journaal is als een Amerikaans café waar het rode lichtje van het koffiezetapparaat altijd brandt. Iemand bestelt een kopje, drinkt en zegt: my goodness, this is yesterday’s coffee! Waarop de barkeeper doodleuk zegt: Sir, if you want to drink today’s coffee, come tomorrow.

Zondag zeven uur, het VRT-journaal. De relletjes van gisteren zijn rellen geworden. En er is uiteraard yesterday’s coffee: de beelden van meer dan 24 uur eerder passeren de revue. Wel meer dan 30 seconden. En er wordt door de reporter die dit keer.. in Blankenberge staat, warempel gesproken over een jongerenbende uit Brussel. Het woord jongeren wordt vier keer uitgesproken, maar wordt voorts niet benoemd.

Wel is er een reportage over het afsluiten van Knokke en Blankenberge, waarbij opvalt dat wie met de auto komt wordt teruggestuurd, maar dat gebeurt niet voor wie met de trein komt. Een woordvoerder van de politie zegt dat dat ondoenbaar is om al die mensen tegelijk te controleren, maar, zegt hij, er worden wel mensen uitgepikt. We controleren op profiel, zegt hij.

Nu is de VRT wél wakker. Controleren op profiel? Wat wil dat zeggen? vraagt het Journaalanker. De vrouw ter plekke antwoordt dat er gisteren twintig mensen zijn opgepakt, allen leden van een Brusselse bende. Maar ze haast zich er iets aan toe te voegen: ‘Veel – VEEL dus, SB – mensen vragen zich af: is dat niet discriminerend, om er bepaalde mensen te gaan uithalen, op basis van afkomst ? Daarover is nog met geen woord gerept, maar dat behoort kennelijk tot de supposé connu… Al voelt ze wel enige nattigheid, want ze voegt eraan toe: Het zou – let op de ZOU, SB – om Noord-Afrikaanse jongeren gaan.. Maar, zegt ze, de politie ontkent dat ze werkt met profielen. Ze controleren op grote groepen.

Anders gezegd: een groepje blauwogige blonde Chiromeisjes uit Lichtervelde en een groepje gezapige socialistische gepensioneerden worden net zo goed óók gecontroleerd. Om niet te discrimineren…

Voor de rest gelden voor de reporter ter plekke voor wat gisteren is gebeurd alleen verzachtende omstandigheden: groepsdruk, alcoholgebruik en de krappe plek, waardoor ze door het lint zijn gegaan. Een ooggetuige (zijn verklaring wordt afgewisseld met beeld van gisteren – het kan niet op) spreekt wel over donkere jongens die Frans spraken. Hij vertelt ook over de strandbar waar ze gingen zitten, maar niets wilden bestellen en ook niet wilden vertrekken. Terzijde wordt ook gesignaleerd dat de opgepakte jongeren bekend waren bij de politie voor eerdere feiten.

De roep om het aantal treinen te verkleinen komt nu ook ter sprake: voor nogal wat instanties is dat de bron van alle kwaad. Daar komt niets van in huis, wordt gezegd, maar nogal bruusk wordt een ander probleem gesignaleerd. Wie op het strand wil, moet een plek reserveren, en dat kan digitaal. Maar helaas..

De tool gaat er van uit, zegt ze, dat het hele strand beschikbaar is, en men heeft zich vergist: men heeft geen rekening gehouden met het tij. Bij vloedtij is er minstens honderd meter minder plaats. Voor wie dat niet begrijpt (?) komt er zelfs een tekening over het verschil tussen laag- en hoogtij. Die vergissing heeft ervoor gezorgd dat gisteren is gebeurd wat er is gebeurd. De ankerman besluit dat dan ‘maar eens moet bekeken worden om dat beter te doen.’ Versta: niet de jongeren zijn verantwoordelijk, wel de stad..

Dat over die tool blijkt manifest onjuist: alleen het los strand wordt verdeeld. Overal aan de kust weten ze trouwens dat het water op en af gaat… Zelfs twee keer. Elke dag. Stel je voor. Die dekselse maan toch.

Ik heb ook het VTM-nieuws bekeken. Daar stond de reporter wél in Blankenberge, mét beeld van wat was gebeurd. Het woord ‘jongeren’ heb ik er zaterdag niet gehoord. En op zondag was er al in de headlines sprake van Afrikaanse jeugdbendes. En verderop was er ook aandacht voor het standpunt van de politievakbond. En nog iets: we zagen hoe jongeren werden gearresteerd, en er werd getoond en gezegd dat de omstaande mensen applaudisseerden voor de politie. Niemand had het over discriminatie… Ook verkeersminister François Bellot werd vermeld: hij zei dat wat was gebeurd niet het probleem was van de treinen, wel van normen en waarden.

Bij VRTnws vroeg helemaal aan het eind de ankerman of de verslaggeefster misschien toch nog de tijd had om heel even met de voeten in de zee te gaan. Tja.. Het is haar zeer gegund, om koudwatervrees te bestrijden, al vrees ik dat het Hele Huis vooral nood heeft aan een fris hoofd. Een hoofd dat de Vlaamse kijkers niet voor onnozel houdt. De grootste en overmatig gesubsidieerde redactie van het land zal zich ernstig kijkend en ten laatste in 2024 afvragen waar al die extreme stemmen vandaan komen.  Wel..

En om de cirkel rond te maken: de vraag van de politievakbond aan de politiek is terecht. Ik mag hopen dat het antwoord niet wordt overgelaten aan één partij…


Eerder

De VRT mag zwijgen

Een van de dingen die ik door de jaren heen heb geleerd is dat er in de politiek over waardigheid wordt gesproken als er geen andere argumenten overblijven. Waardigheid is de tweelingzus van populi...

Lees het hele artikel

Ampe vs de Macht

Het is vaak simpel. Er is een Stemtest van de Vlaamse openbare omroep maar die blijkt beperkt tot the powers that be. In een samenleving als de onze moet je dat dan uitgelegd krijgen. Zeker als bli...

Lees het hele artikel

De Tafel van Gert

Journalisten zijn slechte verliezers. Als elk medium hetzelfde interview wil en één omroep gaat ermee lopen, dan wordt fair play opgegeven en spelen alleen corporatisme en eigenbelang. Journalistie...

Lees het hele artikel

Arme Melissa

Met Conner wonnen we aanhang; zonder Conner verloren we er. En dus moet het weer over Conner gaan. Want zolang we het over Conner hebben, kunnen we zwijgen over de begroting en de staatsschuld. Het...

Lees het hele artikel