Hoe lang nog?

Ik ben dubbel gevaccineerd, wacht op de derde spuit. Omdat ik niet ziek wil worden – er is 11 keer minder kans in het ziekenhuis terecht te komen. Omdat ik een gewoon leven wil leiden - het rijk der vrijheid, weet u nog? Omdat onze samenleving daarmee het beste gediend is – het risico dat ik anderen besmet is nu 2,5 keer kleiner. (Ik kan me voorstellen dat ongeveer 90% van de Vlamingen hetzelfde denkt; ze hebben er dan ook naar gehandeld).

Ik heb er dus geen moeite mee om mijn Coronapas te tonen, overal, altijd. Ik heb er geen moeite mee dat een garçon mij dat vraagt. Of een meisje van een bewakingsfirma dat vraagt om naast mijn CST ook mijn ID te tonen. En dan? Privacy? We zijn die al lang kwijt…  

In die zin was ik stomverbaasd dat de N-VA grote bezwaren bleek te hebben tegen de zogeheten pasjesmaatschappij. Waar komt dat vandaan!? Alleen vanuit een ideologisch-liberale benadering kan ik dat bezwaar begrijpen. Is de-werkelijkheid-als-beste-supporter opgegeven?

Als er trouwens één zinnige reactie te bedenken valt over die CST, dan is het de gemeenten verplichten om stante pede gratis CST’s te printen voor mensen zonder smartphone, zonder printer, zonder PC, zonder laptop, zonder IT-verstand. Want dat is met die CST het énige échte probleem.  

En natuurlijk heeft de N-VA die bezwaren moeten opgeven. De werkelijkheid negeren, men kan dat proberen; helaas eist die werkelijkheid zelf altijd ongenadig haar rechten op. Het argument van de valse veiligheid is goed gevonden, maar het is nen uitleg. Absolute veiligheid bestaat immers niet; maximale voorzorg wel; dat is zelfs een plicht.

Net daarom is het zo ontzettend frustrerend te merken dat ook voor gevaccineerden weer van alles wordt verboden. In Knokke en in Landen is een samenscholingsverbod ingevoerd. En er komen er zonder twijfel nog.

Hoe lang nog moet het duren voor we inzien dat finaal alleen vaccinatieplicht de enige echte oplossing is? Om van al dat gedoe en gezever af te raken. 

Ik zie ook geen geldige argumenten tegen. De fysieke onschendbaarheid van het individu? Dat weegt niet op tegen het fysieke en psychische welzijn van de hele samenleving. De voorlaatste stap naar de dictatuur? Alsof het vaccin er ook gaat voor zorgen dat we collectief in slaap vallen en ophouden te denken?

Mochten er overigens argumenten zijn, dan moet stante pede de verplichte poliovaccinatie worden geschrapt. Maar ook in 1966 werd het algemeen belang hoger geschat dan het individuele.

Ik lees dat het Europees Hof – tegenwringen staat er nochtans in het mission statement - groen licht heeft gegeven aan Tsjechië waar NEGEN vaccinaties wettelijk verplicht zijn. Het geding was (in nog onverdachte tijden) aangespannen door vaccinweigeraars aan wie de toegang tot het kleuteronderwijs was ontzegd. Het Hof geeft hen ongelijk.

Dat is de regel zoals ik hem versta: vaccins worden verplicht zodra bescherming (van het individu én van de groep) zwaarder weegt dan individueel recht. Huisvuilophalers moeten daarom een tetanusspuit laten zetten; zorgpersoneel hepatitis-B; Afrika-reizigers gele koorts. Daar was nooit enig bezwaar tegen. Nu wel?

Tsjechië leert ook nog iets anders: je mag weigeren, maar je moet dan niet komen klagen dat je geen gebruik kan maken van… Uit de staat treden  ­– Guy Verhofstadt heeft dat ooit verdedigd – dat mag, maar men moet consequent zijn. En ja, dat gaat een flink stuk verder dan niet binnen mogen in Brasserie De Veertien Billekes.

Dat finaal alleen megarijke mensen dat uit de staat treden kunnen betalen, klopt. Maar dat is een zeer theoretisch argument. Alleen Al Capone of Pablo Escobar zijn rijk geworden door buiten het systeem te staan. Voor alle andere rijken is bijna altijd het omgekeerde waar.

Dat is meteen het antwoord aan Frank Vandenbroucke die zich afvraagt of we die vaccinweigeraars dan gaan opsluiten en vastbinden? Natuurlijk niet. Maar wie buiten de groep gaat staan kan onmogelijk een beroep doen op wat door en voor die groep wordt georganiseerd. De moed om neen te zeggen, om betaal het dan zelf te zeggen, zal de onze moeten zijn. Als het over de Poolse regering gaat of over Victor Orban, vinden we dat overigens normaal…   

Ik lees dat er intensivisten zijn – dus niet die van de tv, met wie de redacties de meest hartelijke betrekkingen onderhouden – die pleiten voor verplichting. Professor Benoit van het UZ Gent, een man met boerenverstand. En jawel, wie nadien toch nog ziek wordt, kan bij hem terecht. Recht op zorg blijft uiteraard wél overeind. Maar Benoit ziet vandaag zijn afdeling vollopen met overtuigde niet-gevaccineerden, met alle gevolgen van dien voor andere zieken. Voor en met een prikje kan men dat voorkomen…

Rest alleen de vraag wat en wie ons tegenhoudt? De cui prodest-vraag: voor wie komt een blijvend Coronaprobleem goed uit?

Dat hoeft niet per se financieel te zijn. Al klopt het natuurlijk dat het testen, testen, testen veel geld opbrengt, en dus liefst zo lang mogelijk moet voortduren. Het Laatste Nieuws heeft die financiële lijnen en de verspilling die ermee samengaat blootgelegd. Simpel gezegd: beleidsadviseurs zijn betrokken partij, zorgen ervoor dat het geld royaal naar het eigen labo vloeit. Ze zorgen er wel voor dat iedereen krijgt; anders komt er protest, en dat is een risico.

Het valt overigens op dat onze media wel bladzijden besteden aan de maandelijkse zesduizend euro van Sihame El Kaouakibi, maar dat ze de (even maandelijkse miljoenen) belastinggeld richting labo’s en zuilen niet hebben gezien. Het verschil tussen poundwise en pennywise, het parochiale denken zeg maar.

Cui prodest dus. De Grootviroloog die zo dicht mogelijk bij 2024 moet geraken om Vooruit te kunnen gaan? Zonder twijfel. De gewone ijdelheid van andere experts die het leven in de media stukken boeiender vinden dan dat in hun bureaus en labo’s? Zonder twijfel.

Maar de politieke agenda is allicht nóg belangrijker: het niet-beslissen is daar een levensverzekering. Elke beslissing is immers voor Vivaldi ideologisch polariserend, gevaarlijk en dus te mijden. Zelfs een marginale maar evidente maatregel  over verplichte vaccinering voor asielzoekers kan niet. Laat staan dat er ook maar iets wordt beslist dat strijdig is met het financiële belang van de zuilen en het corporatistische middenveld.

En er is een bijkomend voordeel: zolang het over Corona gaat, kan minstens de indruk worden gewekt dat er eendrachtig wordt geregeerd.

Frank Vandenbroucke dient perfect al die belangen en machten, maar doet alsof hij daar niets mee van doen heeft. En hij gedraagt zich ook zo: professoraal. Hij geeft geen interviews; hij geeft colleges. In het dagelijkse studio-interview duldt én krijgt hij nog minder tegenwerping dan El Professor in La Casa de Papel. Dat is onbegrijpelijk. Want iemand met ook maar een klein beetje ervaring weet dat het met professoren is zoals met de rest van de mensheid: er zijn er van soorten. Het volstaat in te zien dat – doordenker - ook een geleerde die spijkerschrift kan spreken, niet noodzakelijk altijd gelijk heeft, laat staan dat die misschien verstandig is. Het is altijd een kwestie van uitgangspunten, zei Jean-Luc Dehaene.  

Ik lees ook nog dat de Federale Deontologische Commissie (??) wil dat voor topambtenaren de vaccinatie wordt verplicht. Zonder twijfel ter bescherming van het Algemeen Belang.

Doorbraak, 9 november 2021


Eerder

Leve de werkelijkheid

Het was een opvallend moment. Geert Wilders in debat met Rob Jetten, boegbeeld van het links-liberale D66. Wilders heeft nagetrokken dat Jetten, minister van Klimaat in het demissionaire kabinet Ru...

Lees het hele artikel

Nieuw Sociaal Contract

Ik heb het vele keren gedaan voor de VRT: verkiezingsprogramma’s maken. Het eerste was de vinger op de zere plek leggen, proberen te bepalen waar de verkiezingen over gingen. Wanneer je dat doorhad...

Lees het hele artikel

Een uphill battle

Het is zo ver: Doorbraak zit al een kleine week in een nieuw jasje. Er is een vaste ploeg die beslagen op het ijs staat, er zijn ook nieuwe mensen die voor Doorbraak schrijven. Het is tijd voor de ...

Lees het hele artikel

Raar, en het doet zeer

Ik kreeg het van jongs af aan ingelepeld. Toen ik nog maar nauwelijks kon lezen zag ik het in verschillende talen op de toren staan: Nooit meer oorlog. Het is lange jaren meegegaan. Het werd een L...

Lees het hele artikel