Interview Siegfried Bracke bij RTBf - 30 mei 2017

Er wordt in de wandelgangen gezegd dat de werkgroep Politieke Vernieuwing geblokkeerd zit. Klopt dat?

Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is wat er is overeengekomen in de Conferentie van Voorzitters. Wat we overeengekomen zijn, is dat er een werkgroep zal opgericht worden die elke week zal samenkomen en die hun resultaten moeten bundelen voor eind juni.

Dus het zijn maar gedachtewisselingen?

Het zijn voorstellen, maar die voorstellen moeten daarna naar de Commissie Binnenlandse Zaken en daarna naar plenaire. Dus dat zal nog wel even duren.

Iedereen zegt dat hervormingen en transparantie belangrijk zijn en nochtans is er weinig vooruitgang, om niet te zeggen achteruitgang.

Ik ben helemaal akkoord dat het sleutelwoord in de 21ste eeuw transparantie is. Men moet helemaal transparant zijn. Geen geheimen. Maar er moet over nagedacht worden. Er is bijvoorbeeld een neiging naar een verbod op cumul van mandaten. Is dat wijs? Daarover moet men nadenken.

De deontologische commissie heeft net een advies afgeleverd waarin ze zegt dat een cumul van mandaten een uitzondering moet zijn. De regel moet zijn dat een parlementair mandaat niet met een ander mandaat mag gecumuleerd worden. Er kan hier een uitzondering op worden gemaakt, met een rechtvaardiging en een toelating. Bent u daarmee akkoord?

Het is maar een advies. Ik heb nooit verborgen dat ik vind dat de combinatie burgemeester van een belangrijke stad en een parlementair mandaat interessant kan zijn. Ik ben er van overtuigd. Ik zal u een voorbeeld geven van iemand van buiten mijn partij. Bart Somers, burgemeester van Mechelen, heeft de prijs gekregen voor beste burgemeester van de wereld en hij is ook fractieleider van de liberalen in het Vlaams Parlement. Ik heb hem ook meegemaakt in de Kamer, tijdens de vorige legislatuur. Hij is een excellent parlementslid. En een excellente burgemeester.

Mijnheer Bracke, u bent nu de voordelen van een cumul in de verf aan het zetten, terwijl de deontologische commissie een tegengesteld advies heeft gegeven. Die commissie werd geïnstalleerd door uw parlement.

Het is niet de deontologische commissie die beslist. De beslissing gebeurt door de parlementsleden. Het is slechts een advies.

Maar die commissie is toch geïnstalleerd door diezelfde parlementsleden? Het is toch niet alleen maar een ‘reflectiekamer’?

We krijgen veel adviezen. We volgen toch niet elk advies dat we krijgen?

Dus u zegt nee tegen een totale decumul?

Laten we wijs wezen. Zou het niet interessant zijn dat elke politieke partij voor zichzelf beslist of hun mandatarissen cumuleren of niet? Men moet daar echt eens over nadenken. Als men er echt van overtuigd is dat de burgers vinden dat er niet mag gecumuleerd worden, dan zal dat de aantrekkelijkheid van de partijen in kwestie verhogen. Waarom moet dat een algemene regel voor iedereen worden?

Zo zijn er toch nog voorbeelden? Quota op kieslijsten bijvoorbeeld. Die gelden toch ook voor alle partijen? Op een gegeven moment is het toch het parlement dat de normen vastlegt?

De pariteit vrouwen-mannen bestaat sinds zeer lang. Wat dat betreft, was iedereen akkoord.

Laten we het hebben over de totale transparantie van mandaten. U had een parlementair mandaat en ook een bezoldigd mandaat bij een privébedrijf Telenet.

Hoeveel heb ik gekregen voor dat mandaat?

Ik weet het niet. Zeg het ons.

Nul euro. Nul.

Waarom hebt u dan ontslag genomen? Dat is toch een zeer complexe situatie?

Onder druk van de pers… Maar ik ben niet verkocht aan Telenet. Ik heb misschien wel wat te snel ‘foert’ gezegd. Maar ik hang niet af van Telenet. Ik dacht: als men per se wil dat ik ermee stop, dan stop ik.

Er wordt nu gesproken om alles openbaar te maken. Zowel private als publieke functies. Zo doet het Europees Parlement dat. Men ziet exact wie wat waar verdient.

Ik heb daar geen enkel probleem mee.

Waarom komt dat voorstel er dan niet door?

Ik ben niet zeker dat het er niet doorkomt. Ze zijn er mee bezig. Ik denk dat er een consensus zal komen en dat men het systeem van het Europees parlement zal volgen. Niet wat betreft de privé. Moet een dokter openbaar maken wat hij verdient met zijn praktijk?

Geeft dat dan geen belangenconflicten?

Maar wat is dat een belangenconflict? Ik heb altijd gezegd dat ik voor belangenconflicten ben. Het parlement draait op belangenconflicten. Het is goed dat er parlementsleden zijn die een band hebben met bijv. vakbonden of bedrijven. Geen enkel probleem daarmee. Die 150 parlementsleden vormen het parlement, en zij beslissen.

Een ander onderwerp dat verband houdt met uw functie als Kamervoorzitter is uw salaris. U hebt ongeveer 16000 euro netto per maand. De bedoeling is dat met een derde te reduceren, naar 11000 euro. Dat is nog meer dan dat sommige leden van de oppositie willen. Zij willen 150% van een parlementair loon. Vraag u meer?

Nee, natuurlijk niet. Ik zou goed kunnen leven met een loonsvermindering. Ik vind dat normaal. Toen ik mijn loon voor de eerste keer zag, vroeg ik me af of het echt zoveel was. Of het geen fout was. Inderdaad, het is veel.

 

Oorspronkelijk interview : L'invité de Matin Première : Siegfried Bracke Les réformes éthiques du Parlement, pourquoi ça traine ?  RTBf - La 1ère - #Matin1 - dinsdag 30 mei 2017


Eerder

Kletspraat: nu ook op Doorbraak

Johan Sanctorum is een collega, maar ook collega’s kunnen uit hun nek kletsen. En wie kaatst moet, sportief als we allemaal zijn, de bal verwachten. En ja, ik weet het, er is overal elders ook veel...

Lees het hele artikel

Ode aan het iets

Het is een ijzeren regel: stukjesschrijvers moeten nooit vervolgverhalen schrijven. Ik ga het voor één keer toch doen. Omdat het moet. Op mijn Geilaard, buiten! van vorige week heb ik namelijk noga...

Lees het hele artikel

Geilaard, buiten!

Het moet 1966 geweest zijn. Ik was dertien. Zat in het tweede jaar Latijn-Griekse. Een kleine helft van onze leraren was priester. Niet meer in soutane, maar in clergy: een gewoon zwart of donkergr...

Lees het hele artikel

Just niks

In de politiek wordt de laatste tijd almaar meer energie gestoken met almaar minder resultaat. Want almaar meer mensen denken dat de politiek er eigenlijk ook niet toe doet. En dat je daar bijgevol...

Lees het hele artikel