Schone schijn

Zouden ze daar nog altijd hele dagen Netflix kijken? Of raken contact tracers ook dat uiteindelijk beu? En wat komt er dan in de plaats? En hoeveel contacten worden er gemiddeld elke dag opgespoord? En vooral: haalt dat iets uit? Hoeveel doden scheelt dat? Ik weet het niet, en ik vind daar ook niets over in onze media, en ik heb met ijver gezocht.

Wat ik wel vind is dat het contract met de ziekenfondsen, dat normaal eind mei zou aflopen, is verlengd. Tot het einde van dit jaar. Dat kost u en mij en alle andere Vlamingen 33,6 miljoen. Deborah-van-de-ziekenkas-met-de-koptelefoon hoeft zich geen zorgen te maken. Goed voor Deborah natuurlijk, maar of u en ik daar ook maar een klein beetje mee opschieten, is zeer de vraag.

U weet toch nog waarvoor die contact-opsporing moet dienen? Die moet besmettingsbronnen vinden, om heel gericht te kunnen optreden. Zeker als dat gecombineerd wordt met een app, die we intussen óók hebben (betaald). In april 2020 schrijft een krant dat zo’n app ‘kan wat een leger ambtenaren niet kan’. We hebben beide, zij het dat die ambtenaren van de ziekenkas komen, maar dat is een subtiel verschil.

In datzelfde artikel wordt voorspeld dat er nu hoop is. We zullen nu niet langer het hele publieke leven moeten stilleggen, maar gericht kunnen optreden. Zoals in China of Zuid-Korea, ja zelfs in Duitsland, waar wel een heel appartementsblok in quarantaine wordt geplaatst, maar de rest van de stad kan verder. We zullen kunnen overschakelen, zo lees ik, ‘van macromaatregelen naar micromaatregelen’. Mooi zo!

Iets van gehoord of gezien? Ik niet. Maar spreek mij tegen als ik niet goed heb gekeken. Meer zelfs, ik zie een storm van verontwaardiging – stormen van verontwaardiging zijn erg goedkoop geworden, het is mij bekend - als Jan Jambon de mogelijkheid oppert dat er wel eens een verschil kan komen tussen maatregelen in Vlaanderen en in Brussel of Wallonië. Iets wat in andere Europese landen behoorlijk gewoon is. Dan zeggen ook de virologen dat België zo’n klein land is dat we voor een en dezelfde maatregel moeten opteren. Overal. Dus terug van micro naar macro?

Zelf heb ik die app wel geïnstalleerd. (Ik behoor tot het soort mensen dat ook stopt voor het rode licht in de woestijn). Maar daarmee is mijn app-verhaal wel helemaal verteld. Ik ken sinds gisteren welgeteld één mens die van de app een bericht heeft gekregen. Misschien, heb ik al gedacht, had Philippe De Backer – toen minister – wel gelijk: in april 2020 zei hij dat we deze nieuwerwetse frats niet nodig hadden, en dat die ook niet werkte. Maar in maart 2021 kondigde een andere gezagsdrager aan dat er een campagne zou komen om de app nog meer onder de aandacht te brengen. Kwestie van de ‘onbekende contacten’ ook te kunnen opsporen.

Een extra campagne omdat ook blijkt dat van de vele besmette mensen amper twee procent via hun app iets lieten weten, lees ik. Ze moesten wel eigenhandig een zeventiencijferige (!) code invoeren. In onze buurlanden is het aantal besmettingsmeldingen een veelvoud.

Als we al gebeld worden door een contact-opspoorder, blijken we dat ook niet te vertrouwen. Als ons iets gevraagd wordt over de mogelijke bron van onze besmetting, zegt de helft van de Vlamingen van niets te weten. In Nederland is dat nog geen 30%. Ik kan me niet voorstellen dat het Vlaamse virus geslepener is dan het Hollandse.

Nog zoiets. Toen we in de zomer van 2020 een terrasje deden, moesten we ons wel eerst registreren. Op een papiertje, of via een app. Op Antwerpse terrassen is toen op hetzelfde moment wel honderd keer Bart De Wever gesignaleerd. (Terwijl alleen de allergrootste heiligen op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn.)

Met die registratie is totaal niets gebeurd. Waren de afleveringen op Netflix te spannend, en had men daarvoor geen tijd? De registratie is trouwens nu ook officieel onnodig en geschrapt. Het ‘is niet te organiseren,’ lees ik. En de slimste van alle virologen, daarom is hij ook de GrootViroloog, voegt daar iets aan toe: ‘Je jaagt er de mensen alleen maar de bomen mee in.’

Dat is een interessant criterium. Niet alleen omdat intussen gebleken is dat er in die bomen al veel volk zit, en er elke dag nog de nodige apen bijkomen. Recent nog een aantal burgemeesters die de regering lieten weten dat ze met al hun vers verzonnen reglementen de boom in konden. Boum!

Maar er is meer. Eindelijk geeft de GrootViroloog de indruk te beseffen dat zelfs de meest correcte theoretische modellen inderdaad vaak theoretisch zijn. Terwijl hij uitgerekend al een jaar krek het omgekeerde oplegt. Ondanks de kritiek van nogal wat verstandige mensen: kijk naar het hele plaatje, zeiden ze. Ik denk aan Lieven Annemans. Hij is én door virologen én media deskundig kaltgestellt.

Maar misschien is dat wel hét kenmerk van dit land en zijn instellingen en systemen: ook als het niet werkt, blijven we ermee doorgaan. (Ik denk nu ongewild aan het sociaal overleg). Dat is makkelijk: we moeten dan niets hervormen, niets afschaffen. Want dat lukt toch niet. Tous ensemble, zeggen we dan maar – waarbij de taal waarin we de oplossing formuleren tegelijk het probleem illustreert - en dus kiezen we met zijn allen voor de stilstand, zelfs in het volle besef dat stilstaan achteruitgaan is. Dit is het land van de schone schijn.

We sluiten grootscheeps aangekondigde sociale akkoorden, maar nog geen minuut later blijkt niemand tevreden. Ook dat is finaal – zoals Lectrr het heeft samengevat in één tekening – een manier om iedereen op één lijn te krijgen.

Een toemaatje, ter illustratie van hetzelfde fenomeen. Bij de socialistische mutualiteit in Limburg is het fout gelopen: fraude bij vastgoedoperaties. En, zo blijkt, men wist het eigenlijk, maar men heeft laten begaan. Maar dat is zonder Vooruit-kopstuk Frank Vandenbroucke gerekend. Hij gaat ervoor zorgen dat vastgoedoperaties van lokale ziekenfondsen worden gecontroleerd door de overkoepelende landsbond. Wij van WC-Eeend controleren WC-Eend.

Je kan er donder op zeggen dat de landsbonden daarvoor extra middelen zullen krijgen. Netflix zal er wel bij varen.

Doorbraak, 11 mei 2021


Eerder

Kletspraat: nu ook op Doorbraak

Johan Sanctorum is een collega, maar ook collega’s kunnen uit hun nek kletsen. En wie kaatst moet, sportief als we allemaal zijn, de bal verwachten. En ja, ik weet het, er is overal elders ook veel...

Lees het hele artikel

Ode aan het iets

Het is een ijzeren regel: stukjesschrijvers moeten nooit vervolgverhalen schrijven. Ik ga het voor één keer toch doen. Omdat het moet. Op mijn Geilaard, buiten! van vorige week heb ik namelijk noga...

Lees het hele artikel

Geilaard, buiten!

Het moet 1966 geweest zijn. Ik was dertien. Zat in het tweede jaar Latijn-Griekse. Een kleine helft van onze leraren was priester. Niet meer in soutane, maar in clergy: een gewoon zwart of donkergr...

Lees het hele artikel

Just niks

In de politiek wordt de laatste tijd almaar meer energie gestoken met almaar minder resultaat. Want almaar meer mensen denken dat de politiek er eigenlijk ook niet toe doet. En dat je daar bijgevol...

Lees het hele artikel